Product
  Contact


Address:147 ChengLiu ROAD, JiaDing,SHANGHAI, CHINA
TEl:+86-21-59558298
Fax:+86-21-59558290 

  联系我们  

公司名称:上海柳兴光学元件有限公司

地址:上海市嘉定区澄浏公路147号

联系人:官海华先生

电话:021-59558298

传真:021-59558290
 

手机: 13817466793

QQ:67998006

Msn:[email protected]

 

Copyright @ 2007 上海柳兴光学元件有限公司 All right reserved
地址:上海市嘉定区澄浏公路147号  联系人:官海华先生
(电话):021-59558298  (传真):021-59558290